Blowerdoor

Blowerdoor

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest bepaalt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw. Het betreft hier een doeltreffend onderzoek naar luchtlekken die al dan niet aanwezig zijn.

De Blowerdoor wordt in de buitenschil van uw woning/gebouw geplaatst (een deur -of raamopening). Met een metalen kader en rubberen afdichting wordt een luchtdichte plaatsing gegarandeerd.

Met behulp van een grote ventilator wordt eerst lucht in (meting overdruk) en daarna lucht uit (meting onderdruk) de woning gepompt. Bij onderdruk probeert de buitenlucht in de woning te komen (koude lucht naar binnen), bij overdruk probeert de binnenlucht naar buiten te gaan (warme lucht naar buiten). Deze luchtstromen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden, zonder een goede ventilatie in de weg te staan.

Eens men de gewenste onder- of overdruk bereikt heeft zal de blowerdoor meten hoeveel lucht men moet blijven uit- of inblazen om de onder- of overdruk te behouden. Deze lekdetectie-testen bootsen de natuurlijke drukverschillen na die worden veroorzaakt door de windbelasting op een woning/gebouw.

Op het einde van de test ontvangt u een informerend verslag dat kan dienen als bewijsstuk in kader van de EPB berekening.

Verband met EPB berekening?

Bij verbouwingen en nieuwbouwwoningen is het verplicht een EPB-berekening te laten uitvoeren. In de EPB software dient tevens een waarde voor luchtdichtheid ingegeven te worden. Indien geen blowerdoortest werd uitgevoerd rekent de EPB sofware met een slechte default waarde (12m³/hm²).

Deze default waarde mag enkel aangepast worden indien een blowerdoortest wordt uitgevoerd. In 95% van de gevallen zal een lagere waarde kunnen ingegeven worden waardoor dit ook onmiddellijk zijn effect heeft op het E-peil van de woning (lager E-peil).

Voordelen van een lager E-peil?

Een lager E-peil heeft volgende voordelen:

  • Lagere energiekosten
  • Hogere E-peil premie (premies)
  • Vermindering van de onroerende voorheffing (vermindering)
  • Eventuele administratieve boete (ivm te hoog E-peil woning) verminderen of volledig teniet doen

Algemeen kan men besluiten dat een lager E-peil gelijk staat aan meer premies, meer subsidies en meer fiscale voordelen. De kost voor uitvoering van deze blowerdoortest is dan ook snel terug verdient.

Visualiseren van lekken?

Een blowerdoortest is niet enkel nuttig om het E-peil van een woning te laten dalen. De lekken kunnen ook effectief gevisualiseerd worden in combinatie met een thermografisch onderzoek (zie ook Thermografie). Met behulp van een warmtecamera worden warmtelekken makkelijk opgespoord. Indien mogelijk kunnen deze warmtelekken nog verholpen worden wat bouwschade zal minimaliseren.

Het is bijgevolg aangewezen een thermografisch onderzoek in combinatie met een blowerdoortest in te plannen vóór de afwerkingsfase van het bouwproject. Na volledige afwerking van het gebouw en na het dichten van de eventuele warmtelekken kan een tweede analoog onderzoek worden uitgevoerd om een beter E-peil te bekomen. Het is ook mogelijk om voor dit tweede onderzoek enkel een blowerdoortest bij te bestellen. Samen met u bespreken wij hier graag de mogelijkheden.

Wat ontvangt u van ons?

Na uitvoering van de blowerdoortest krijgt u van ons een uitgebreid verslag met de resultaten en een certificaat omtrent de luchtdichtheid van uw woning. Dit certificaat is tevens geldig als stavingstuk bij de EPB verslaggeving.

Indien een thermografisch onderzoek werd bij besteld ontvangt u tevens een verslag met fotoreportage en bespreking van de zwakke plekken van uw woning.

15% luchtdichter maken van de woning komt overeen met ongeveer 10% energiebesparing.

Vraag gratis uw offerte aan - klik hier.