EPB - Energieprestatie en Binnenklimaat

EPB - Energieprestatie en Binnenklimaat

Wat is EPB?

BENDe EPB regelgeving (of Energieprestatie en Binnenklimaat) is van toepassing op nieuwbouwwoningen, verbouwingen & uitbreidingen waarvan de bouwvergunning (of melding) aangevraagd is na 1 januari 2006. In deze regelgeving worden er bepaalde eisen opgelegd op het vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, ...

De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

Wat doen wij voor u?

 1. Voorafberekening: opmaken en bijhorend advies

  Alvorens de werken van start gaan maken wij een EPB berekening van de woning/gebouw op basis van de grondplannen. Aansluitend aan deze berekening maken wij u een gedetailleerd verslag over van onze berekening.

  Indien niet voldaan is aan de EPB-eisen zullen wij dit opnemen in dit verslag. Tevens zullen wij u een niet bindend voorstel uitwerken van wat nodig is om wel te voldoen aan de EPB eisen.

  Indien de berekening voldoet zullen wij steeds nakijken of er nergens optimalisaties mogelijk zijn (bv. minder dikke isolatie, alternatieve snelbouwsteen, ...). Deze optimalisaties voeren wij uit met als doel kosten te besparen voor u als bouwheer.

 2. Startverklaring: opmaken en indienen

  Aansluitend aan puntje 1 (voor start van de werken) en na uitklaring van de verschillende mogelijkheden zullen wij in naam van de aangifteplichtige een startverklaring elektronisch indienen bij het Vlaams Energieagentschap, via de energieprestatiedatabank.

 3. Opvolging tijdens uitvoering

  De bouw van een woning of gebouw verloop nooit 100% volgens de plannen. Aanpassingen die optreden tijdens de bouwfase dienen teruggekoppeld te worden naar ons als EPB verslaggever. Deze aanpassingen zullen wij opnieuw ingeven in de software om na te gaan of nog steeds is voldaan aan de EPB-eisen.

  Het is de verantwoordelijkheid van de Architect om deze wijzigingen aan de EPB verslaggever te communiceren.

 4. Aangifte: opmaken en indienen

  Binnen de 6 maanden na ingebruikname van de woning of het gebouw dient een definitieve aangifte te gebeuren. Er zal opnieuw een EPB berekening worden uitgevoerd, deze keer zal de rapportering gebeuren op basis van de feitelijke toestand (as-built-situatie) van de woning of het gebouw.

  De definitieve aangifte zal opnieuw op elektronische wijze gebeuren bij het Vlaams Energieagentschap, via de energieprestatiedatabank.

Timing?

Het is belangrijk uw EPB verslaggever tijdig aan te stellen, dit wil zeggen minstens 2 maanden voor de start van de werken.

Vraag gratis uw offerte aan - klik hier.