Keuring private riolering

Keuring private riolering

Wat is een private keuring van de riolering?

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht en dit in volgende gevallen:

  • Voor de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
  • Bij belangrijke wijzigingen aan een bestaand gebouw (verbouwingen)
  • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de rioolbeheerder
  • Bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein

De keurder zal nagaan of het rioleringsstelsel op uw domein volledig gescheiden is. Dit wil zeggen dat regen- en afvalwater volledig gescheiden van elkaar moeten afgevoerd worden. Indien uw stelsel hieraan voldoet, en ook aan alle overige eisen (aanwezigheid septische put, regenwaterput, ...) kan de keurder u een conform keuringsattest bezorgen.

Erkenning?

Onze keurders zijn erkend bij Aquaflanders.

Nodige documenten?

Tijdens de rioolkeuring dienen volgende documenten verplicht aanwezig te zijn:

  • Bouwvergunning
  • Bouwplan of as-built plan met aanduiding van de riolering
  • Materialenlijst van de gebruikte stukken (via facturen)
  • Foto's genomen tijdens aanleg rioleringsstelsel
  • Correspondentie met rioolbeheerder

Extra adviezen

Gezien onze jarenlange ervaring met deze materie kunnen wij u ook steeds raad aanbieden in deze afkoppelingsmaterie. Indien u niet goed weet hoe u moet beginnen aan de afkoppeling van uw woning kan u een beroep doen op onze diensten. Via een plaatsbezoek zal een dossier worden opgemaakt waarin wij u adviseren in de beste en de goedkoopste manier van afkoppelen.

Vraag gratis uw offerte aan - klik hier.